KULTUR, BOLIG- OG FORRETNINGSCENTER PÅ NØRREBROGADE, KØBENHAVN

Centret kommer til at ligge på hjørnet af Nørrebrogade og Farumgade. Det samlede areal vil blive på ca. 13.600 m² fordelt med en 5 etagers bygning langs med Farumgade og en 6 etagers byg-ning langs med Nørrebrogade plus 2 etager under terræn. Mellem de to bygninger indrettes en glasoverdækket forret-ningsgade med adgang fra Farumgade og Nørrbrostien mod vest.

Langs med Farumgade og Nørrebrogade vil der blive indrette forretninger i stueplan og kontorer, kulturfaciliteter, boliger og yderligere forretninger på de øvrige etager. Mod Nørrebro-gade vil stueplan fremstå som en 2 etagers forretningsarkade
I de to etager under terræn vil der blive indrette p-pladser og butikker.

Mod Nørrebrostien bliver bebyggelsen i to etager og oven på denne del af bebyggelsen og på toppen af bygningen langs med Farumgade og Nørrebrogade etableres taghaver.

For mere information henvises til bygherrerne I/S Nørrebrogade 209 samt Apostrof Gruppen’s hjemmeside.

phoca_thumb_l_flash1
phoca_thumb_l_flash2
phoca_thumb_l_flash3
phoca_thumb_l_flash4
phoca_thumb_l_flash5
phoca_thumb_l_flash6
phoca_thumb_l_flash7
phoca_thumb_l_flash8